Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Lê Văn Lang tự trào

He he..Kể ra khuyển Lang con bỗng nhiên có hiếu với Ba. Ba đăng tấm hình nào có phải là Lê Nam Cảnh nhưng cũng nhờ con mà Ba có tấm hình Lê Nam Cảnh thật để khoe với bà con Làng G+. Xem ra lần này khuyển Lang con quyết chí cắn đứt dái thằng em Lê Nam cảnh. Cũng phải thôi bởi giờ con vốn đang đói, lại vừa tự hoạn nên làm sao con nhìn thằng em Lê Nam Cảnh tung tăng đào Môn Làng G+ chứ!
Lê Văn Lang
Lê Nam CảnhLẳng lặng mà nghe Lang khuyển hô
Công tử rừng phong vốn Mẽo nô
Dân chủ giả cầy chuyên Bắt Cụ
Bám Váy đàn bà khéo liếm bô !

Lẳng lặng mà xem chó gâu gâu
Khuyển Lang nhăn dái Nam Cảnh nhàu
Môn lùi khoái khẩu cùng giao hảo
Lang hóa Chồn Lùi nên cắn nhau

Lẳng lặng mà nghe chó xướng danh
Khuyển Lang quân tử đặng hùng anh
Nhăn dái Nam Cảnh giành Trịnh thị
Ngậm máu phun người quyết chí tranh

Lẳng lặng mà xem Chó hăm he
Bắt Cụ Cộng Sản kết phái bè
Ngờ đâu chủ Mẽo buôn Vũ khí
Khuyển nô nanh gảy mõm máu me....

Ha ha....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét