Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Không đề 129
Xuân này em có cùng tôi
Ngắm hoa mai trắng nở giữa lưng chừng
Tiếng chuông chùa đổ- chiều buông lửng thửng
Giấc yên bình đậu lại vành mi

Xuân này em nguyện điều chi
Có cùng tôi khấn lời cầu tự
Hoa mãng cầu thoảng hương tư lự
Mắt em cười ấm cả hoàng hôn

Xuân này em có đặt môi hôn
In cánh thiệp hồng mừng ngày hội tụ
Duyên trời phận đất ngàn thu
Kết đôi chắp cánh chu du xuân tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét