Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

EM ĐỪNG BAO GIỜ BUỒN

ERNEST HEMINGWAY

Đừng bao giờ buồn nếu hiện thực vô cùng lạnh lẽ
Đừng đắng cay nếu không thấy chỗ đứng của mình.

Cuộc đời thực giống suối rì rầm chảy
và đôi khi đời mệt nhọc như muốn ngưng.

Nếu không thấy mục đích của mình, đừng tự dày vò,
thời gian sẽ hình thành mục đích, cái giờ chỉ là ý nghĩ.

Em hỏi, mình sống để làm gì, nhưng chẳng ai đáp lại,
vì mỗi ngày sống là một cuộc vật lộn, đến nhắm mắt mới thôi.

Nếu bị dối lừa, em cảm thấy trên đầu ngọn sóng ụp
nghĩ mà xem, bao nhiêu người, ước số phận như em.

Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp, cái xấu hãy quên,
tự bằng lòng những gì mình có, đời em nhẹ nhõm.

Nếu chưa thấy Mặt Trời, gắng mở to đôi mắt,
giữa khó khăn sẽ tìm thấy niềm vui.

Hãy sống trong hiện tại, đừng quên điều bất diệt:
tương lai chỉ trong lành nếu hành động trong lành.

Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hungary
( Budapest. 2016. március 7.)

2 nhận xét: