Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Thơ dành cho chống cộng Hải ngoại


1.

Rằng “tôi phải sống” để làm tiền
Ăn bám cộng đồng suốt mấy niên
“Đòi lại Sài Gòn” bằng nước bọt
“Phục hưng Quốc Tổ” khổ con chiên.
Giữa bầy chính khứa mồm leo lẻo,
Một lão quạ đen mắt láo liên.
Huyền thoại đấu tranh không mệt mỏi
Nghề riêng gây quỹ sướng như tiên
2.

Mượn cái danh xưng tính gạt lường
Rình rình chực móc túi đồng hương
Phong trào bức tử… niềm tin tưởng,
Lực lượng kéo lê… nỗi đoạn trường.
Mục vụ “cứu dân” chưa bế mạc,
Chiêu bài “cứu quốc” lại khai trương.
Diễn lui diễn tới trò gây quỹ
Mặt nạ rớt rồi lũ bất lương!
HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét