Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Anh chỉ sống để chờ em đến
Như Trái Đất chỉ quay để chờ nắng lên
Anh chỉ sống để chờ Em đến.
Giòng Thời Gian muôn kiếp lênh đênh
Ta muôn kiếp vẫn yêu, vẫn mến.
Trên vai Anh, mái tóc hương huyền
Em đã ngả từ ngày có biển.
Như mưa nguồn trở lại Đào Nguyên
Em yêu ơi, như thuyền về bến
Anh chỉ sống để chờ Em đến.

Như từ núi nước suôi về biển
Như trên hoa về những giọt sương
Như Eva trở lại Thiên Đường
Anh chỉ sống để chờ Em đến.

Thưở tinh khôi đất trời vừa hiện
Chim mới ca, suối mới đưa hương
Trong thanh không vừa có thái duơng
Em đã đến. Và Em sẽ đến.

Khi trái đất chỉ quay để chờ nắng lên
Khi loài người còn mãi tình duyên
Thuyền Thời Gian ta mãi lênh đênh
Anh chỉ sống để chờ Em đến.


Khi trái đất ngừng quay
Ngày chẳng còn lên
Đêm thôi xuống, gió không còn thổi
Khi loài người ngừng cuộc tình duyên
Thuyền Thời Gian ta hết lênh đênh
Trong mông mênh chỉ có bình yên
Anh vẫn sống để chờ Em đến.

Anh chỉ sống để chờ Em đến.

Hoàng Hải Thủy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét