Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

TẠ TỘI
Thắp nén nhang
Trước mộ cha già
Lòng nghe tủi hổ
Khóc mình mà chi.
Tấm thân ba thướt làm gì
Vai mang nghiệp dĩ chưa đi vội về
Lỡ làng...
Duyên nợ phu thê
Trách ai
Ai trách?
Câu thề ngày xưa
Nén nhang trước mộ cha già
Cuối đầu tạ tội cũng là ...hư không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét