Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

BA ĐÓA HOA HỒNG
Sợ duyên chưa bén vội tàn
Nên nào dám nhận đóa hồng anh trao
Sắc hương em sớm nhạt màu
Nên đành trả lại lẳng hồng cho anh
Trầu cau phải đặng vôi lành
Khuê phòng khép lại đợi chờ nao nao
Mong ai mở cửa động đào
Hồng hoa ba đóa bước vào vườn xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét