Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Vi Nhân Bất Phú, Vi Phú Bất Nhân: Cái Giá của Chủ Nghĩa Tư Bản trong Nền Dân Chủ "Gián Tiếp"


Trong kinh tế học có một từ chuyên môn không chỉ gây "tranh cãi" từ trước đến nay, mà nó bị "tránh né" đến mức tối đa trong thực tế diễn giải với quần chúng. Đó là tác động "ngoại hủy" (externalities) của tiến trình sản xuất tiêu thụ lợi nhuận.

Phương trình kinh tế mà mọi người bình dân được diển giải không hề nói đến cái giá "con người"- hay nói cho rõ theo ý tứ của tiếng Việt, là cái giá nhân phẩm và nhân bản phải trả cho "phát triển kinh tế" "đáp ứng tiêu thụ" DÙ LUÔN XẢY RA, nhưng KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GHI NHẬN trong phương trình kinh tế.

Nói ngắn gọn và rõ rệt hơn nữa là cái GIÁ phải trả cho "phát triển" kinh tế lại chính là GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG, mà mỉa mai thay, theo "định nghĩa sách vở" mục tiêu của KINH TẾ lại chính là phục vụ nâng cao GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG.

Hàng ngàn năm qua cho đến nay, bằng chứng hiển nhiên của các cuộc chiến, các cuộc thảm sát cũng như những thảm cảnh của nhân loại do chính thế lực tập đoàn lợi nhuận gây ra (trực tiếp hay là nguyên nhân xúc tá), đã cho thấy rõ MỤC TIÊU của cái gọi là "nền kinh tế tư bản" không phải phục vụ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI, mà thật ra chỉ là phục vụ não trạng tham quyền chính của thiểu số qua định hướng LỢI NHUẬN.- dùng lợi nhuận nô lệ hóa con người qua chủ nghĩa tiêu thụ.


Chưa nói về mặt lý thuyết hay thống kê từ các chuyên gia như Paul Craig Roberts, David Gray Griffin, William Engdahl v.v về cái giá "ngoại hủy" môi sinh, sông núi ao hồ, không khí trong lành v.v Đây mới chỉ là "cái vật giá xã hội" phải trả mà đã khó đo đếm.... Chúng ta hãy nhìn thẳng vào đời sống Con Người của chúng ta, nhân phẩm và giá trị làm nguòi, cũng đã nhận ra ngay được "nền kinh tế" đã tấn công Nhân Phẩm của chúng ta, cưỡng bức hy sinh nhân phẩm liên tục cho "phát triển kinh tế" do quyền lực chủ đạo như thế nào rồi- Hiện nay đang diển ra rõ rệt tại Hy Lạp.

Trong chúng ta, có những kẻ còn "sống sót" sau những "tiến trình" phát triển kinh tế kiểu hy sinh nhân quyền của Pinoche, Phac Chanh Hy, Lý quang Diêu, hay trong bất cứ chế độ  chủ nghĩa xã hội (Bắc Hàn Trung Quốc Cuba Viet Nam v.v) vẫn đang  "ca ngợi" sự phát triển kinh tế và cái giá "hy sinh nhân quyền cần thiết" của nó!!! Nó có khác gì lối lập luận của "Thánh chiến" rằng vì lý tưởng mục tiêu "yêu người, chớ giết người" cho nên phải "giết một số người" trước!!!

Chưa nói những kẻ to mồm xiển dương "những cưỡng bức hy sinh" này có dám "tự nguyện hy sinh" gia đình và bản thân của họ cho "phát triển kinh tế" nều được chọ lựa; và rằng ai cho chúng cái quyền bắt người khác phải hy sinh?

Nhưng "sự cưỡng bức hy sinh" này không chỉ giới hạn ở các xứ sở Á Phi còn bán khai độc tài.. Nó đang tiếp diễn không ngưng nghỉ ngay những xã hội được gọi là "tiên tiến dân chủ tư bản" (một cái danh từ nghịch hợp nhưng không ai chất vấn). Các xã hội "tiên tiến dân chủ tư bản" này đã và đang "phát triển" nền kinh tế của họ bằng KỸ NGHỆ CHIẾN TRANH tàn sát con người, và KỸ NGHỆ AN NINH đàn áp xúc phạm nhân phẩm, nô lệ con người. Phát triển kinh tế bằng kỹ nghệ hóa chất, dược phẩm, và thực phẩm độc hại như cải di tính Monsanto gieo bệnh, nuôi bệnh biến con người thành sinh vật thực vật để cai trị chắt lợi, hái tiền... Tất cả nó đang diễn ra trước mắt chúng ta, ngay trên thân xác đời sống của mỗi chúng ta!

Ngày nay, qua sự phát triển tinh hóa cùa kỹ nghệ tuyên truyền thông tin, các tên đại bất nhân lại được ca tụng nhớ ơn, không kể bọn quyền chính thường có khả năng được dựng tượng, ghi vào "sách sử" như Lý Quang Diệu, mà cả tập đoàn lợi nhuận trên xương máu nhân phẩm hàng trăm triệu người khắp địa cầu, được đánh bóng qua những cái gọi là "xã hội từ thiện" (Foundation) như Bill & Melinda Gates, Rockefeller Foundations (Ai đã từng xem Bố Già III, cũng thấy Mafia thành lập từ thiện!!!),,

Dĩ nhiên, không ai nói rằng những hội "từ thiện" này không có "chút tác động từ thiện"! Nhưng rõ ràng chúng trả lại cho quần chúng chỉ có vài cái hộp quà những thứ mà chúng lừa đảo cướp đi của quần chúng cả núi!

Độc hại gian manh hơn chính là chúng đã dùng những cái "hộp" nho nhỏ này, qua hệ thống truyền thông, để che lấp những hành xử gian manh và núi tội ác càng ngày càng cao của chúng. Thảm hại thay! Chúng thành công, vì con mắt người ta chỉ cúi xuống nhìn thấy những "hộp quà từ thiện" nho nhỏ đó, rồi vui mừng cảm kích hàm ơn, không còn nhìn thấy những hành xử gian manh với cả dãy núi tội ác của chúng ngay trước mặt họ!

Trong sách Mạnh Tử có ghi lại việc khi xưa Đằng Văn Công hỏi việc chính sự, Dương Hổ từng góp ý khẳng định rằng "Vi Nhân Bất Phú hỹ, Vi Phú Bất Nhân hỹ"...

Từ ngàn xưa, ai có Óc Người đều nhìn ra được "nguyên lý đơn giàn" này của lợi nhuận và quyền lực. Khi đã BẤT NHÂN, thì chẳng còn gì để nói hay lý luận nữa!

nkptc
30-03- 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét