Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Danh sách 24 nhà dâm chủ nhơn quyền bị bắt sáng nay ngày 12/12/2014


1- Nguyễn Thúy Hạnh.( No-U FC)
2- Mai Thanh (AEDC)
3- Huỳnh Ngọc Chính
4-Bùi Hoàng
5-Nguyễn Công Thủ (PGHH)
6- Lã Việt Dũng.( No-U FC)
8- Nguyễn Ngọc Lụa (PGHH)
9- Ngô Hoàn Chí
10- Trần Bang (No-U SG)
11-Trương Minh Tâm
12- Châu Đức Vỹ ( SG)
13- Trần thị Hà (BD).
14- chồng Trần Thị Hà
15- Huỳnh Công Thực ( hội nhà báo đl)
16-Bùi Minh Luân (PGHH)
17- Lê hồng Hạnh (PGHH)
18- Lê thị Hiền(PGHH)
19- Bùi thị bích Tuyền.(PGHH)
20-Nguyễn văn Cảnh.(PGHH)
22- Hạnh Liberty
23- Mai Thanh
24- FB Thạch Thảo.

https://www.facebook.com/Mattranthanhnienchongphandong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét