Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

ĐI TÌM

Trần Sỹ Tuấn
Đi tìm bóng đêm giữa ban ngày
Thấy bóng đêm trong mắt người

Đi tìm mặt trời trong đêm đen
Thấy mặt trời ở trong ngực em

Đi tìm tình yêu giữa cuộc đời
Thấy bóng mình trên vách ... !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét