Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

HÈN...


Hèn từ trong bụng hèn ra
hèn từ cái thuở mẹ cha quên cày
hèn khi mê gái chân dài
hèn khi thoải mái xài tiền của dân
Hèn từ cái buổi dạ vâng
tri ân "mười sáu chữ vàng" anh em
hèn từ cái chức quan quèn
hèn lên chức vụ uy quyền cao sang
Hèn nên để giặc xâm lăng
mà không chỉ mặt rõ ràng gọi tên
hèn nên cứ vẫn bạn hiền
bỏ dân bỏ nước tiến lên thiên đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét