Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Mười hai điểm chung của các phong trào chính trị đang lên ở Việt Nam

Posted by Hoa Hồng vàng


1. Dù phong trào xuất phát vì lí do nào, đích đến của nó cũng là biểu tình.

2. Dù các nhà hoạt động biểu tình nhiều đến đâu, họ cũng không chịu đưa ra yêu sách cụ thể nào hết.

3. Dù các cuộc biểu tình “thành công” đến đâu, vấn đề cũng không được giải quyết.

4. Nếu biểu tình không giải quyết được mọi vấn đề cũ, người ta sẽ tìm bằng được một lí do mới để tiếp tục biểu tình. Giải quyết vấn đề không phải là mục đích, biểu tình mới là mục đích.

5. Mọi phong trào đều cần sự ủng hộ của chính quyền Mỹ hơn sự ủng hộ của người dân Việt Nam.

6. Mọi thứ đến từ Mỹ luôn là tốt, mọi thứ đến từ Nga và Trung Quốc luôn là xấu. Bởi vì Mỹ có tự do, Nga và Trung Quốc có độc tài, toàn dân Việt phải theo Mỹ, bài Nga và bài Trung Quốc, thay vì được tự do lựa chọn các di sản kinh tế – chính trị – văn hóa của cả ba.

7. Mọi phong trào đều đòi chính quyền phải minh bạch 100%, nhưng mọi nhà hoạt động của phong trào đều không minh bạch về nguồn tài chính.

8. Mọi nhà hoạt động nhiệt huyết đều mất hết kế sinh nhai nếu bị cắt tiền tài trợ cho hoạt động.

9. Mọi phong trào đều viết những khẩu hiệu tốt đẹp trên những biểu ngữ được thiết kế xấu hoắc.

10. Mọi phong trào đều đòi một trật tự xã hội tốt đẹp hơn bằng những cuộc biểu tình xấu hoắc, hàng ngũ lộn xộn, nhân sự ô hợp.

11. Mọi phong trào đều nhân danh những lý tưởng tốt đẹp, nhưng đều không thể tồn tại nếu không khai thác những cảm xúc xấu xí của con người.

12. Mọi phong trào đều nhân danh mọt thế giới tốt đẹp hơn, nhưng trong nội bộ đều hành xử xấu xí.

Anonymous the Great

Tags: Mười hai điểm chung, phong trào chính trị, nhà hoạt độn
g

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét