Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Đồng dạng

" KHÔNG THỂ NGĂN CẤM THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI" = " KHÔNG THỂ NGĂN CHẶN THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM"

Phát biểu của "Tể Tướng lưng gù" miễn bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét