Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Nhất nhạn độ trường không,

Thiền


Nhất nhạn độ trường không,
Ảnh lạc hàn giang thủy,
Thủy vô trầm ảnh tâm,
Nhạn vô di tung ý.
Tung ảnh lưỡng tương vong,
Bằng hà vi đích chỉ,
Ly biên kim cúc hoàn,
Giang thượng phù dung thúy.

( Thiền sư Phật Tánh)
Tạm dịch:
Chim nhạn bay trên không,
Bóng rơi lại giữa dòng,
Nước không tâm giữ bóng,
Nhạn không ý trầm sông.
Bóng dấu lặng ngút ngàn,
Lấy gì để tương quan,
Bờ dậu cúc nên thơ,
Bên sông phù dung ngàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét