Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Thuận theo tự nhiên


Nếu hiểu và sống theo định luật tự nhiên, ta sẽ vượt qua những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời. (S.N. Goenka)
Một ngày nọ có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm đến đức Phật. Đức Phật hỏi:
- Có chuyện gì mà làm con khóc vậy?
- Thưa Ngài, cha con chết ngày hôm qua.
- Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại.
- Vâng, thưa Ngài, con hiểu điều đó; buồn khóc chẳng thể làm cho cha con trở về với con. Nhưng con đến đây cầu xin Ngài một điều: xin Ngài hãy làm một điều gì đó cho người cha quá cố của con.
- Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con?
- Thưa ngài, xin ngài làm một cái gì đó. Ngài là đấng toàn năng, chắc chắn ngài có thể làm được. Ngài hãy xem, các vị tu sĩ cúng tế, các thầy phát giấy xá tội, đã cử hành những nghi thức cúng lễ cầu siêu giúp người quá cố. Và nghi thức cúng tế cầu siêu nếu được tổ chức sớm ở đây, thì cánh cửa trên thiên giới sẽ được mở ra sớm và người quá cố sẽ được siêu thăng về nơi đó. Họ sẽ nhận được giấy nhập cảnh. Thưa Ngài, Ngài là đấng toàn năng, Ngài có đầy đủ quyền lực! Nếu Ngài chủ tế nghi thức cầu siêu cho cha con, cha con không những nhận được giấy nhập cảnh nơi thiên quốc mà ông ấy sẽ được ở thường trú luôn. Thưa Ngài, xin Ngài hãy giúp cha con.
Biết rằng chàng trai trẻ tràn ngập nỗi đau khổ và khó có thể hiểu được những lý lẽ phải trái trong lúc này, đức Phật đã phải dùng một phương cách giúp chàng hiểu. Ngài nói: "Nhà ngươi hãy đi mua hai cái chậu đất nung". Chàng trai sung sướng, nghĩ đức Phật đã nhận lời làm lễ cầu siêu cho cha mình và tức tốc đi chợ mua hai cái chậu bằng đất nung.
"Được rồi", đức Phật nói, "hãy đổ vào chậu thứ nhất đầy đá cuội, chậu thứ hai đầy bơ". Chàng trai làm y lời Phật dạy. "Bây giờ bịt miệng cả hai chậu lại, xong bỏ xuống hồ nước". Chàng trai làm xong, hai chậu chìm xuống dưới đáy hồ. "Bây giờ", Phật nói, "đem cái gậy ra đây, chọc vỡ cả hai chậu." Chàng trai lấy làm sung sướng tin rằng đức Phật đã cử hành nghi lễ cầu siêu cho cha mình.
Theo tập quán cổ truyền của Ấn Độ, khi người cha chết, người con làm lễ hỏa táng. Vào khoảng giữa thời gian thiêu, người con dùng cây gậy thọc và làm vỡ sọ đầu. Cũng theo niềm tin cổ của họ, cho đến khi sọ đầu được mở ra nơi trần gian này thì cánh cửa thiên giới cũng được mở ra. Vì thế chàng trai nghĩ, "Cha ta đã được thiêu đốt ngày hôm qua như là một biểu tượng, đức Phật muốn mình làm vỡ các chậu ngày hôm nay!", và cảm thấy rất hạnh phúc với nghi thức này của đức Phật. Chàng trai chọc gậy, lập tức, chậu đựng bơ bị vỡ, bơ nổi lênh láng trên mặt hồ nước. Chậu kia đựng những hòn đá cuội vẫn nằm yên dưới đáy hồ. Rồi đức Phật nói:
- Chàng trai, đó là những gì ta đã làm. Bây giờ hãy mời các thầy cúng tế và nói với họ tụng kinh và cầu nguyện: "Hỡi các viên đá cuội, hãy nổi lên, hãy nổi lên! Hỡi bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống! Hãy cho chúng ta xem sự kiện xảy ra".
- Ồ, thưa Ngài, Ngài nói đùa với con! Không thể nào như thế được, những viên đá cuội nặng hơn nước, chúng chìm xuống đáy. Chúng chẳng thể bao giờ nổi lên được. Đây là định luật tự nhiên! Và thưa Ngài, bơ nhẹ hơn nước, chúng nổi lên mặt nước, chẳng bao giờ có thể chìm xuống được. Đây là định luật tự nhiên.
- Chàng trai, nhà ngươi biết nhiều về định luật tự nhiên, nhưng nhà ngươi đã không chịu hiểu về định luật này. Nếu trong cuộc đời cha ngươi, ông ấy đã làm những điều không phải và nặng như những viên đá cuội, ông ấy sẽ khó siêu thoát và không ai có thể giúp được. Còn nếu tất cả việc làm của cha ngươi nhẹ như bơ, ông ấy sẽ được siêu thoát; ai có thể đè ông ta xuống được?
Nếu hiểu và sống theo luật tự nhiên, con người ta sẽ thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời.
Smith Peter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét