Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

THOÁT KHỎI LUÂN HỒI
Đọa cõi ta bà
cha mẹ cho tinh
đất trời cho khí
tinh khí luyện thần
vào đường vô ngã
bước đến hư vô
thoát khỏi luân hồi
chu du vạn cõi
thiên hà là ta


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét