Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Khác biệt gốc rễ ảnh huởng đến các chính sách chính trị - giữa các đạo thờ Chúa độc thần


Mike WilsonCó sự khác biệt gốc rễ
giữa các đạo thờ chúa độc thần (Yahweh, Dê Hô Va, Allah)
và các tôn giáo lớn như đạo phật, đạo Ấn, đạo Lão, đạo Nho :

trong đạo chúa họ dạy rằng
linh tánh là món quà được "ban cho"
qua cách ăn thịt chúa và uống máu chúa
- nếu ai không tin chúa thì không có linh tánh ấy
và sẽ không lên được thiên đàng để ở cùng chúa

Nếu ai giết người
để vinh danh chúa của họ
thì lại càng chóng được lên thiên đàng
để chiêm ngưỡng dung nhan thánh chúa (!)

các thánh chiến vì lí do bắt con tin cải đạo
cùng các ghi chép trong Kinh Cựu Ước
là minh chứng của lịch sử

Mặt khác :

Đạo phật và đạo Ấn (và ngay cả đạo Lão và đạo Nho) dạy rằng
linh tánh là căn tánh (lương tri) tự tại, bất sanh bất diệt
tuyệt đối bình đẳng và đại đồng trong mỗi cá thể

vì bị phàm tâm phàm trí che khuất
nên cần phải được khai ngộ, giác ngộ

khi đã giác ngộ rồi
thì linh thức siêu vượt tội lỗi
siêu vượt cả sáu cõi càn khôn luân hồi lục đạo

ung dung tự tại, hiện hữu vĩnh hằng
muốn đi đâu thì đi , ở đâu thì ở
như lời Đức Phật dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ

chính vì giáo thuyết "ban cho, xin cho"
của các đạo độc thần thờ chúa,
mà các thế lực thần quyền thế tục
có cơ hội nô lệ hóa tâm thức con người
để tạo tội ác trên thế gian
cho máu chảy thành sông, xương chất thành núi

khắp toàn cầu
giáo thuyết này cũng ảnh huởng đến
các chính sách chính trị thế tục cuồng chiến (fanatic militarism) của họ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét