Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

BIỆN MINH
Quân Tử nói trắng là trắng. Tiểu Nhân nói trắng thành đen.

Ngụy Quân Tử đi với Quân Tử thì nói trắng, đi với Tiểu Nhân lại bảo là đen. Con trai Ngụy Quân Tử thấy vậy không bằng lòng, bèn hỏi:

- Thưa cha, bây giờ không có ai, cha hãy cho con biết nó là trắng hay là đen?

- Trắng hay đen không quan trọng! Quan trọng bản thân mình muốn gì.

- Vậy cha muốn gì?

- Ta chỉ muốn làm sao để sống được với cả Quân Tử lẫn Tiểu Nhân. Vậy mà người đời thật ác miệng, họ gọi ta là… – Ngụy Quân Tử thở dài - Sống sao mà khó thế!Trần Hoàng Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét