Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

THÁNG 10 ƠI !




Tháng 10 ơi !
Thu chưa kịp tàn
tháng 10 ơi !
lá còn mãi lang thang
sao mùa hở hàng để cơn gió lạnh
thổi hồn tôi về với lỡ làng


Dưới ánh đèn vàng
phố sầu hoang vắng
bóng lơ mơ chấp vá hình hài
đâu có ai đốt lá thu phai
khi ngày Đông chưa nứt trên môi

Tôi lạc loài tìm không ra lối
đưa em về sưởi ấm lòng côi

Tháng mười ơi !
Thu chưa kịp tàn
tháng 10 ơi!
lá còn nở hoa vàng
sao mùa phụ phàng đưa cơn gió lạnh
đẩy hồn tôi về lại trái ngang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét