Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

MÙA THỀ HẸN

Em ngồi chắn gió cản giông
giữ mùa thề hẹn tình không thay lòng
giữ cho trăng mãi sáng trong
khắc sâu hình bóng nhớ mong người về


Người đi tóc bạc sơn khê
người về em đãi đam mê tẩy trần
gom ánh trăng vàng em trải chiếu chăn
đặt mùa thề hẹn trăm năm ăn nằm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét