Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

MƯA PHŨ PHÀNG...

Tháng sáu
ngày nào cũng mưa
giam tôi vào góc đợi
mà sao em chưa tới?
để đêm hoài dở hơi


Linh hồn tôi tả tơi
trong giọt tình lá ướt
sầu buông dài thậm thượt
chẳng đo được thời gian

Lá rơi chưa kịp vàng
phố lên đèn ngổn ngang
bóng tôi in rổ ràng
trên nền đời đa mang

Trái tim đập cà tàng
đẩy tình đi lang thang
mà sao em chưa tới?
mưa nối mưa phũ phàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét