Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

TA MẤT TA

Nỗi nhớ tàn phai
gánh đợi chờ mòn mỏi
ta trong bóng tối
nhìn đời lẻ loi

Thời gian cọc còi
góc giáo đường em có còn xưng tội
trái tim sám hối
yêu

Liêu xiêu sợi tóc muối tiêu
đậu trên chiếc lá rơi chiều
nhạt nhòa nỗi nhớ
giấc mơ bay

Gánh đợi tàn phai
thời gian chạy
ngày đứt ngày

ta mất ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét