Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

ĐẠI HẠN
Nắng đầy giếng cạn
cây toát hào quang
cánh đồng dạng háng
khô nẻ khe sầu


Cỏ còn đâu để rạp đầu
cho tình đi gió về mây
cái khát cù nhây
đỏ đôi mắt lửa


Trời chưa ân ái
biển chửa cơn mưa
khiến ta nôn mửa
chỉ nửa vầng trăng


Hạn !
Đại hạn !
quẻ Khôn
quẻ Càn
chẳng đặng hình nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét