Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

LÒNG XUÂN
Tuổi về cùng gió
chò hỏ ngồi trông
bếp lửa ửng hồng
hỏi lòng xuân chín hay chưa?


Tình qua song cửa
đếm bước nhân duyên
có con gõ kiến
phá ổ mùa đông

Vú sửa căng bóng
hương bay vào mộng
vị ngọt thơm nồng
lòng xuân đầy nhớ mong

Sao em chưa chịu lấy chồng?
cho tôi gửi gió vào trong thư phòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét