Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

CẢM THÁN " GIA TÀI CỦA MẸ"

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu(*)
dân tôi còn đó lắm nỗi đau
một trăm năm đô hộ giặc Tây (*)
đạo lý phương Đông đã nát nhầy


Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Nnồi da xáo thịt nhục này chưa quên
bốn mươi năm đất nước một tên
hai miền Nam Bắc vẫn lênh đênh biển trời

Tài nguyên nước Việt tả tơi
chia năm xẻ bảy ăn chơi thỏa lòng
tham quan vô lại phục tòng
cho quân Tàu cộng đặt vòng Kim cô

Tây nguyên bauxit nhào vô
huyết hầu cắt cổ quốc phòng lâm nguy
Đông nam bộ kháng địa trường kỳ
Fico án ngữ còn gì hậu phương
Tây bắc dọn sẳn con đường
quân Tàu nam tiến tứ phương về chầu

Ngoài khơi biển đảo u sầu
máu dân máu cá đục ngầu vành đai
Gạc- ma dựng một tượng đài
cũng đâu thoát khỏi nay mai phong hầu

Nước non đầy rẫy mọt sâu
rừng vàng biển bạc còn đâu yên bình
bốn mươi năm dân mãi đi tìm
con đường tám thước (**) nghĩa tình ấm no

Bốn ngàn năm văn hiến tự do
một bọn lai căng một lũ bội tình (*)

(*) Lời bài hát Gia tài của mẹ ( Trịnh Công Sơn)
(**) Ta đi tới (thơ Tố Hữu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét