Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

MƯA
Mưa đục ngầu
phố
đội khăn
Người bước qua
ta
vỡ
tan
vội vàng
*
Tháng 5
trái chín
thơm cành
Mưa
gieo
hạt nhớ
muộn màng
bể dâu
*
Vẽ chi màu trắng
nặng sầu
con sâu
ăn trái
còn đâu
tình về
*
Mưa
lê thê
phố
vụng về
từng bong bóng
chở
câu thề
đi hoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét