Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

VỊNH HỒ THỦY ĐIỆN

Trời đất chỏng mông bởi ông đẽo đá
phá núi xây hồ nhốt mấy con sông
biển giận thả rông gió mù nổi sóng
lòng rộng tự nhiên nào chứa nổi cuồng ngông


Sấm giăng chớp giựt sáng nhà rồng
tiến bộ ngồi trông nước mênh mông
dòng chảy văn minh đo đỏ mộng
cháu tiên lặn ngụp ướt nhẹp lông


Đất trời lật lộng phun lửa nóng
nắng lên đại cực đẽo đá không?
sông cạn núi mòn sinh linh phỏng
biển rộp căng phồng đợi bão giông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét