Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

CHỮ

Tôi không phải nhà thơ
Cũng không phải là thợ
Tôi chỉ là thằng khờ
Ôm túi chữ ngủ mơ

Trăng lên, trăng xuống, trăng mờ
Vẽ sao huyền ảo vần thơ của trời
Tôi ngồi chờ đợi chữ rơi
Ghép qua, ghép lại cho đời thêm vui
Thương em mê muội ngọt bùi
Thương tôi lủi thủi chôn vùi niềm tin

Tôi không đủ sức cầu vinh
Cũng không gánh nổi cuộc tình
Tôi chỉ giữ được tim mình
Đừng cho con chữ làm thinh
Gió, mây, sông, núi điêu linh
Chữ tôi nhũn giữa chợ tình bán mua
Em buôn trinh tiết được mùa
Tôi hong con chữ đã thừa đớn đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét