Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

BẤT NGỜBất ngờ
em hẹn
đưa tôi về lại bến xưa
trời giông đổ vội cơn mưa
em ngã vào tôi yêu thương nào cũ
nụ hôn
mê mụ
nóng mặn bờ môi


Bất ngờ
em bảo với tôi :
_ màng trinh em đã vá rồi
em đi lấy chồng
anh đợi mà chi!


Giọt lệ cong mi
đắng chát xuân thì
chiều đong mộng mị
tình đầy hư không?


Bất ngờ
si dại nghênh ngông:
_ em đi lấy chồng
sao vá màng trinh?


Đời tôi
chưa đủ nhục vinh
nên trời trút cạn
vô tình vào mưa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét