Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

XUÂN CHỮA LÀ XUÂN

Xuân này
Xuân nữa
Xuân chữa là Xuân
tình vẫn lừng khừng chữa xanh chữa bạc
bóng vẫn sau lưng đời vẫn nhạt
phố vẫn ngàn ngạt người vẫn lạc nhau


Trăng vẫn trên cao khi tròn khi khuyết
biền biệt con đò cánh én nghênh Xuân
ta vẫn lưng chừng trong dòng hư thực
nửa tỉnh nửa mê nửa nhớ nửa quên

Đêm nghe gió gọi tên
cô đơn đến rủ
chân bước phiêu lưu
giấc mộng lá vàng
thả tình lang thang đong nhàm chán
gặp gã từ quan đếm hoa tàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét