Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

CÒN ĐÂU ÔNG ĐỒ GIÀ ...

Đâu còn giấy đỏ mực tàu
đâu còn ông đồ già áo dài khăn đóng
để cho ta trân trọng
xin chữ đầu năm


Một chữ Nghĩa lặng thầm
trên có nhân
dưới có ái
đón xuân cùng bè bạn
ta say

Một chữ Tâm đặt lên ngực trái
để yêu thương vạn vật tồn sinh
một chữ Trí quét sạch Vô minh
thân tâm Vô lậu Niết Bàn ta đi

Gia phong đồi trụy
nên đạo suy vi
còn đâu ông đồ già đức cao vọng trọng
bày giấy đỏ mực tàu
" Lá vàng rơi trên giấy...
mực đọng trong nghiêng sầu" (*)
cho ta xin một chữ Đau

Mỗi năm trăm hoa nở
Hồn nước ở nơi đâu? (*)

(*) Ông Đồ - Thơ Vũ Đình Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét