Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

TÀN PHAI CHƯA NÁT ĐÃ VÙI MỘ ĐÔNG

Lấm tấm trên nền lá xanh
bông hoa cúc dại vàng hanh nỗi sầu
mùa thu còn mãi nơi đâu
đợi cơn bấc lạnh bạc đầu về thăm


Quê tôi mưa nắng ăn nằm
mùa thu chỉ ghé thì thầm se duyên
thì sao gánh được ưu phiền
mang đi cùng lá du miên động vàng

Cho người còn biết từ quan
cho tôi có chút lỡ làng buồn vui
lá rơi về cội ngậm ngùi
tàn phai chưa nát đã vùi mộ đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét