Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

GIỌT CAY AI BÁN ĐỂ TA SAY
Đêm đã tàn
rượu đã cạn
em kéo then cài ai bán giọt cay?


Trời đất cuồng quay ta gọi mãi
giọt cay ai bán để ta say!
cắt tim yêu khai dòng tình tuôn chảy
ta uống ta
uống cả tương lai


Ngày mai trời tỉnh cơn say
giọt tình khô cạn còn ai say tình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét