Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

MÓN ĐAU THƯƠNG
Thời trai trẻ quá nhiều hoài bão
bây giờ tóc bạc áo mão thương đau
gom lá vàng thu đốt lửa ta xào
thành ra món nhậu rất giàu thương đau


Một mình lai rai trời nào chịu thấu
nên ta tìm tri kỷ cụng môi trao
món thương đau trân quý ngọt ngào
dắt dìu nhau say sưa bí tỉ


Quên thế sự lắm điều đĩ thõa
món thương đau cạn tỏ cùng nhau
kẻ trước người sau say giấc thiên tào
tận cùng bắc đẩu ta vào thái lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét