Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

NẾU MỘT MAI TÔI CHẾT

Nếu một mai tôi chết
em có thương thì đốt nhiều vàng mã nhé em


Tôi đã sống một đời tay trắng
không tiền 'hối lộ" nhà quan
nên đành thất nghiệp lang thang
nhặt lá mùa thu bỏ đầy túi rỗng
đợi đông về đốt vàng sười mộng giàu sang

Đời tôi nghèo nên chơi xả láng
có gì đâu mà để phòng thân
chỉ riêng chút tình em tôi cố giữ
hy vọng chết rồi tôi có vàng mã mang theo

Nếu một mai tôi chết
thiên đàng nào mở cửa tôi leo
phận nghèo kéo tôi vào địa ngục
chút vàng mã mang theo chắc đủ bỏ phong bì
chín tầng đày đọa tôi chi
phán quan xét xử muốn gì ngài cho

Tôi muốn đầu thai làm quan to
nhưng mà lại sợ lắm nỗi lo
khi là tiền bạc chất đầy kho
đến khi tôi chết chỉ lèo tèo tiền âm

Thôi thì cứ lại như xưa
đầu thai làm kẻ đón đưa em về
em thương chắc hẳn không chê
một mai tôi chết ê hề vàng đeo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét