Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

HỐN THI NHÂN

Có ai đốt nén nhang lòng
đưa ta về với cánh đồng cỏ xanh
tự do cùng gió tung hoàng
dọc ngang nào biết trên đầu có ai *


Có ai rải giọt đắng cay
cho ta say tận tuyền đài để quên
khối tình chưa trả không tên
hồn lênh đênh kiếp xuống lên cung hằng

Có ai đội tấm khăn tang
cho ta qua ải trần gian muộn phiền
xác thân trôi khắp mọi miền
hình đi tìm bóng hợp duyên đất trời

* truyện kiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét