Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

CÔ ĐƠN
Cô đơn trong nhà
cô đơn bước ra
cô đơn đứng đó
cô đơn bỏ đi


Nhà không còn gì
chỉ còn con vật tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét