Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

SỐNG MẤT

Thời chiến tranh người chết hai lần
bây giờ hòa bình cái chết dần lâng
chết hai lần cũng là được chết
cái chết dần lâng sống khổ trăm lần


Thương trời đất 4000 năm lận đận
xương máu cha ông mặn ngọt biển sông
giờ ta sống nào biết đục trong
im lặng cúi đầu nghe lòng tủi hổ

Phận hèn nào được tự do
thôi đành ký thác vào thơ linh hồn
chết còn sống mất mỏi mòn
xác thân chôn dưới nước non ngậm hờn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét