Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

CHỖ NGỒI

Vua ngồi ngó xuống trông quan
Quan ngồi ngó xuống trông dân
Dân ngồi ngó xuống ...đất

Đời tranh đua tất bật
chỗ ngồi ngó xuống trông lên
tôi ngồi một chỗ mình ênh
vua quan dân cũng cùng tên... chỗ ngồi

Tôi ngồi thỏa thích váo vênh
trông lên ngó xuống là do...bụng người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét