Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

NƯỚC NON 4000 NĂM CÓ LẺ

Ngày xưa
vua mời bô lão bàn việc nước
"đánh" hay "hòa" là thuộc ý dân


Ngày nay
giải quyết phân tranh
bắt cụ già mà đe lũ trẻ

Nước non 4000 năm có lẻ
nên bây giờ quan đẻ ra dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét