Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

BÓNG


Ngày bỗng tệ
mưa lê thê
vắng bốn bề
lạnh cứng tê

Không người ta
không quỷ ma
cái bóng hiện ra
gương mặt hể hả

Ừ, thì là
không người ta
không quỷ ma
cái bóng sống

Ừ, thì là
cái bóng hiện ra
cuồng ngông quá xá
ăn nằm quá đã
chiếm mất chỗ ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét