Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

ĐẤT NƯỚC THẬT BUỒN NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG?

Đất nước thật buồn người có buồn không?
những Thái Bình, Đồng Tâm, Hà Tĩnh..
dân gồng mình gánh bao mưu tính
xẻ chia nhau biển bạc rừng vàng


Đất của làng hay đất của quan?
mà chẳng trồng được ấm no hạnh phúc
chút yên lành cấy cày cơ cực
cũng chạm gông cùm trói chặt đôi tay

Đất nước thật buồn người có hay?
những con sóng từng ngày rên rỉ
gái quê lên thành làm đĩ
quan đem tiền tỷ ăn chơi

Gió nghẹn lời trong từng góc phố
nước mắt mẹ rơi chẳng đánh thức đạo người
đâu còn cảnh "nồi da xáo thịt"
mà sao đau đớn nhịp đập phân ranh

Quan ngày giàu sang dân càng nghèo hận
nào phải do số phận trời ban
Quân bây giờ cũng là phường phản bạn
dí súng cụ già bắn chết lương tâm

Đất không còn lành chim nào về đậu
đăng đắng ban mai tia nắng ví dầu
" à ơi...ví dầu tình bậu muốn thôi
bậu gieo oán thán cho rồi bậu đi "

Đất nước thật buồn người có vui chi
Thái Bình, Đồng Tâm, Hà Tĩnh...ghi gì mai sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét