Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

MỘT PHƯƠNG TRỜI NGOẠI

Biếng ăn /biếng ngủ /biếng làm
biếng yêu /biếng sống lam nham ngợm người
này em xin chớ gọi mời
chất chồng duyên nợ nặng đời trả /vay

Ta ngồi đợi trọn tàn phai
xác thân gửi lại tháng ngày vô minh
hồn thong dong chốn phiêu linh
không bờ /không bến /không tình em /ta

Một phương trời ngoại bao la
làm ngôi sao giữa thiên hà rong chơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét