Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

GIẤC MƠ QUỶ QUÁI

Gió lê lếch bước chân
môi mấp máy cầu khẩn
khói ơi xin đừng quẵng
khí độc mãi vào thân


Con sông ngồi húng hắng
nước ơi đến mà coi
thành phố nào đã tối
bóng đi đâu mất rồi

Bầy lá vàng loi nhoi
bấu trên cành cọc còi
cây đang dần hấp hối
lá chẳng rơi về cội

Con bò nằm ờ ợ
nào có cỏ để nhai
mắt trông vào nhà máy
mong chẳng phải đầu thai

Mặt trời đứng ái ngại
nhìn đám mây đang cháy
biển thu mình bỏ chạy
nham thạch đua nhau chảy

Ôi! giấc mơ quỷ quái
tỉnh rồi còn sợ hãi
ngày mai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét