Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

HIỆN BÓNG CON NGƯỜI...
Người đến từ đâu mà mắt sầu ngân ngấn lệ
thu ánh trăng gầy soi bóng tàn phai
hương khắc khoải lắc lay loài bướm dại
tỉnh giấc dỗi hờn chấp chới bay
con gió u hoài làm rơi chiếc lá
hạt sương lăn cong ngọn cỏ may
lũ dế thở dài rỉ ri gọi mái
tóc mây tơi tả dáng thơ ngây

Có phải
người đến từ phương tình ái
mang đắng cay nêm nếm cơn say
phố đã ngủ vùi nào có biết có hay
chỉ riêng ta cạn cùng đối ẩm
góc đợi chờ mùi hương thấm đậm
trời đất ăn nằm tội lỗi hoàn lương

Người buông giọt lệ vỡ tư tương
ánh dương tỏa sáng mộng vô thường
ban mai mở cửa đời độ lượng
"con tinh yêu thương hiện bóng con người.."*

* Trịnh Công Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét