Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

NGỘ


Ngộ thì
ngộ đã
ngộ rồi
chỉ vì ngộ nợ một đời long đong
kẻ vay
người trả
lòng vòng
mai kia ngộ hết trống không kiếp người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét