Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

KHÚC CA NAM MÔ A DI ĐÀ

Nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật


Thanh âm thăng trầm dẫn đô vong linh
định thần an tịnh đợi chờ cõi sinh
ác nghiệp nặng chìm sâu chốn vô minh
thiện tâm nhẹ thể xa dần bến mê
đa tình nặng gánh trả vay
trần gian trở lại sân ga dọn đường

Nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật

thanh âm truyền dẫn linh hồn
đưa đường nhân quả đi vào thác sinh
muôn ngàn cõi sống hiện hình
nhân gian phật ở tại tâm của mình

Nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật
nam mô a di đà phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét