Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Vú sữa nhà emNo tròn ngon ngọt thơm tho
vú sữa nhà em không bán chỉ cho
chàng nào muốn có thì chứng tỏ
nắng mưa đội giỏ đầu ngõ đợi em

Đợi em không được phát thèm.
ngó nhà hàng xóm tòm tèm hỏi mua
vú sữa nhà em sẽ bị chua
em cho thì cũng đã thua nhà người

Dẫu cho lưng mỏi gối rời
chàng đây phải đợi em mời,,, chàng xơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét