Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Duyên phận chơi xấp ngữa

Đêm tàn
ly cạn
chưa say
vầng trăng ban mai treo lòng lạnh giá
nào phải đâu bốn bề xa lạ
vẫn tường rêu in bóng người qua

Ta đợi em qua bao thế kỷ
uống mỏi mòn dòng máu yêu tinh
nửa trái tình hoài mong chửa chín
giữa thế nhân bạc bẽo

một nửa người

Ta ngàn năm đãi bôi
tội lỗi
yêu thương rơi
rớt
mồ côi...


Thu về
duyên phân chơi xấp ngửa
gieo chật đất người  chiếc lá cầu sinh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét