Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Păng-xê tím rịm chiều quê
Người đi
để lại nỗi buồn
cành thương đơm nụ hoa tình
lẻ loi
yêu người
ta mở nụ côi
chút hương chín vội
vĩnh vòi
đam mê
Păng-xê
tím rịm chiều quê
đợi người xa xứ quay về
uống trăng
giấc mơ ngày cũ
dở dang
dưới giàn thiên lý
lỡ làng
ta say...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét